2021. gada 7. apr.

Informācija apmeklētājiem

 

Informācija bibliotēkas apmeklētājiem

Sakara ar bibliotēkas darbinieku tiešsaiste mācībām, 2021.gada 8.aprīlī bibliotēka lasītājus neapkalpos.

Pasākumu plāns aprīlī

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

1.04.-30.04.

Literatūras izstāde un pārrunas:

Brīnišķīgajā grāmatu pasaulē “

6.04.-20.04.

Tematiska izstāde:

Kusties, domā, dzīvo!”

26.04.-30.04.

Virtuāla izstāde:

Bibliotēkas pakalpojumi un iespējas.”

28.04.-12.05.

Literatūras izstāde un apskats:

Vārdi ilgpilni, skaisti...”

 

2021. gada 8. marts

Ko saka ziedi...Pušķi pastāstīs par jūtām, ko izjūt jūsu dāvinātājs...